Farský deň – výročný

farsky-den-2018-41Pri príležitosti 10. výročia založenia našej farnosti sa konal na dvore fary farský deň. Deň vzniku farnosti, 1. júl, pripadol*v roku 2018 na nedeľu. Nedeľa ako každá iná, ale predsa úplne odlišná. Mala prívlastok slávnostná, významná, veselá, spoločenská, komunitná… Strávili sme ju spoločne, duchovný otec Emil Onderko, Nacinčania, Petrovčania, Lesňania i Vybuchančania, ako jedna veľká rodina.Prípravy začali už s mesačným predstihom. Farská rada*v Nacinej Vsi spolu s duchovným otcom sa zišla na fare, aby pripravili program, dôstojný pamätného dňa. Samozrejme,*s malými obavami, či nás nezradí počasie, či všetko dopadne podľa našich predstáv.
Prišla nedeľa a spoločne sme ďakovali za vznik farnosti svätou omšou s celebrantom duchovným otcom Emilom. Mali sme za čo ďakovať Bohu. Za to , že za taký krátky čas sme vybudovali na zelenej lúke faru, opravili a vynovili všetky chrámy vo farnosti, zažili veľa príjemných chvíľ na spoločných púťach po Slovensku… Ale aj za finančnú pomoc od mnohých dobrodincov, bez ktorej by sa naše dielo rodilo ťažšie, za pracovité ruky našich chlapov ale aj za modlitby našich žien. A samozrejme, za duchovného otca, ktorý toto všetko organizoval. Za 10 rokov existencie farnosti sa toho, ako povedal v homílii, stalo veľa. Farnosť rástla, privítala veľa nových členov farskej rodiny, no s mnohými, ktorí pomáhali pri jej budovaní, sme sa rozlúčili.
Po svätej omši a nedeľnom obede sme sa opäť stretli. Počasie nám prialo a duchovný otec Emil nás s radosťou privítal vo farskej záhrade. Moderovanie popoludnia si vzala na starosť Tonka a program sa rozbehol v svižnom tempe. Najprv sa farský dvor zmenil na ihrisko, na ktorom si deti, rozdelené do troch vekových skupín, mohli zmerať svoje sily a šikovnosť v rôznych disciplínach od skákania vo vreci, cez kop na bránku, kolky, kruhy až po hod na cieľ. Pre všetkých súťažiacich boli pripravené sladké odmeny. Veríme, že tento spoločne prežitý čas bol časom milosti a požehnania pre každé Božie dieťa v nás.
Jedinečnú atmosféru sme si mohli vychutnávať pod altánkami, na lavičkách v tieni stromov alebo pozorovaním šikovnosti našich detí. Chutili nám koláčiky, ktoré napiekli ženy z celej farnosti. Osviežovalo nás chladené pivo a kola.
*A hlavne – podával sa vynikajúci guláš pripravený v každej filiálke. To všetko prispelo k pohode slávnostného popoludnia.*V dobe, keď technológie nahrádzajú priamu osobnú komunikáciu, bol vytvorený priestor na osobné stretnutie. Spoločne strávený čas prispel k upevňovaniu spoločenstva v rámci miestnej cirkvi. Bolo nám aj veselo, pretože schodište pred farou sa zmenilo na hudobné pódium. Vystúpili na ňom folklórne skupiny Radosť*z Nacinej Vsi a Rokica z Petroviec nad Laborcom.
Prišiel koniec osláv a my sme sa spokojní a obohatení o nové zážitky rozišli do svojich domovov s myšlienkou, aby aj naďalej sme sa takto tešili zo spoločne vybudovanej farnosti a nechali pôsobiť ďalej Božiu vôľu.
Ďakujeme Bohu za všetkých, ktorí sa zúčastnili farského dňa i tým, ktorí ho pomohli zrealizovať.

A ako to na našom farskom dni vyzeralo?
Nech sa páči, pozrite si fotografie!

Jana Piroščáková, Peter Ivan