Farské oznamy z 23. nedele v Cezročnom období

• V piatok po sv. omši v Nacinej Vsi, ktorá začne o 18:00 bude na fare zápis detí na prípravu na Prvé sväté prijímanie.
• V sobotu 14. septembra 2019 bude vo Vybuchanci posviacka kostola. Svätá omša začne o 11:00. Slávnostným celebrantom a svätiteľom bude J. E. Mons. Marek Forgáč, pomocný košický biskup. Na túto slávnosť vás srdečne pozývame.
• Dnes je zbierka na rádio Lumen. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
• Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, na Slovensku mnohým známa pod názvom Kirche in Not, pozýva všetky deti a rodiny, farnosti aj školy, aby sa zúčastnili celosvetovej modlitbovej iniciatívy s názvom „Milión detí sa modlí ruženec“ za jednotu a pokoj vo svete. Na Slovensku prevzal záštitu nad touto iniciatívou Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita, ktorý je predsedom rady KBS pre katechizáciu. Modlitbová kampaň vyvrcholí 18. októbra, keď sa deti po celom svete budú modliť ruženec. Preto pozývame všetky deti a rodiny, aby sa zaregistrovali na webstránke www.miliondeti.sk a mohli sa stať aktívnymi účastníkmi. Každý, kto sa zaregistruje do 18. septembra, dostane ako darček ruženec z olivového dreva vyrobený kresťanskými rodinami vo Svätej Zemi. Viac informácií nájdete na modrých plagátoch a letáčikoch, ktoré si môžete zobrať. Sú na nich aj tajomstvá ruženca svetla pre deti.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 9.9. do 15. 9. 2019