Farské oznamy z 15. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Ing. Miroslav Špák, syn rodičov: Miroslava a Márie r. Savaryovej, bývajúci v Petrovciach n/L a Anna Šepeľová, dcéra rodičov: Mariána a Anny r. Papinčákovej, bývajúca v Ľubiši. Ohlasujú sa 2. krát.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: Tomáš Adam, syn rodičov: Cyrila a Jany r. Kančiovej, bývajúci v Nacinej Vsi a Juliana Kirvejová, dcéra rodičov: Jozefa a Nadeždy r. Bagogovej, bývajúca v Nacinej Vsi. Ohlasujú sa 1. krát.
• Počas nasledujúcich dvoch týždňov som na dovolenke. Sv. omše počas týždňa nebudú. V prípade pohrebu alebo zaopatrenia chorého kontaktujte kostolníčky.
• V pondelok 13. júla 2020 navštívi našu farnosť český kňaz Jaroslav Stříž. Program slávnosti v Lesnom začne o 14:00.
• Na obnovu kostola v Nacinej Vsi darovala rodina Šandorova 300 eur, z krstu Félixa Fedáka v Lesnom darovali na farské potreby 50 eur. Za milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 13. 7. do 19. 7. 2020