Aktualizované farské oznamy pre týždeň od 4. 5. do 10. 5. 2020

Od 6. mája 2020 je znovu dovolené sláviť verejné bohoslužby, teda za účasti veriacich.
Vstup do kostola je dovolený len v rúšku. Pred vstupom do kostola je potrebné dezinfikovať si ruky alebo mať ochranné rukavice. Rozostupy medzi ľuďmi v kostole musia byť aspoň 2 metre. Kostoly v našej farnosti  sa otvoria pol hodiny pred svätou omšou.
Účasť veriacich na bohoslužbách je dobrovoľná aj čo sa týka nedelí a sviatkov.
Naďalej zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.
• Zároveň bude pokračovať vysielanie bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií.
• Mariánska májová pobožnosť v našej farnosti je pred začiatkom každej svätej omše.

Aktualizovaný prehľad bohoslužieb v týždni od 4. 5. do 10. 5. 2020