Všetky príspevky od Jiri Zatovic

Farské oznamy z 28. nedele v Cezročnom období

● V pondelok 15. októbra 2018 navštívi našu farnosť český kňaz Jaroslav Stříž. Program slávnosti v Lesnom začne o 15:00.
● 18. októbra sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“. Pápežská nadácia ACN Slovensko – u nás známa ako Kirche in Not – pripravila špeciálnu webovú stránku www.miliondeti.sk, na ktorej nájdete didaktické materiály a informácie k iniciatíve.
● V piatok o 17:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša. Po svätej omši bude stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare. Deti pozývame aj na modlitbu posvätného ruženca o 16:30.
● Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 15. 10. do 21. 10. 2018

Farské oznamy z 27. nedele v Cezročnom období

• Sv. ruženec v mesiaci októbri sa modlíme pol hodiny pred sv. omšou spolu s kňazom.
• Bohuznáma z Petroviec n/L darovala na okná 50 €, z osláv manželov Dankaninových a Samuela z Petroviec n/L darovali na kostol 100 €, rodina Krajňákova z Petroviec n/L darovala na farské potreby 50 €. Za tieto milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 8. 10. do 14. 10. 2018

Farský informátor 10/2018

FI-2018-10-titulkaV najnovšom čísle Farského informátora si prečítate o slávnosti  blahorečenia Matky Alfonzy Márie Eppingerovej v Štrasburgu, návšteve rakúskych pútnikov v Petrovciach nad Laborcom, pozrieme sa na to, ako sa naši veriaci starajú o svoju farnosť, pre deti máme opäť netradičný tip. V októbri si pripomíname sv. Teréziu z Lisieux a s modlitbou ruženca v októbri môžeme získať odpustky.

Viac sa dočítate v novom čísle Farského informátora