Všetky príspevky od Jiri Zatovic

Z posviacky chrámu Najsvätejšej Trojice v Petrovciach nad Laborcom

Požehnanie obnoveného kostola v Petrovciach nad Laborcom
20. september 2015
Poďakovanie duchovného otca

posviacka-013Vaša excelencia otec arcibiskup, vysokodôstojný pán dekan, milí duchovní otcovia, drahí bratia a sestry, milí mladí priatelia, chlapci a dievčatá, vážení hostia! Pokračovať na Z posviacky chrámu Najsvätejšej Trojice v Petrovciach nad Laborcom

Program ľudových misií

Využime čas misií k obnove našich sŕdc

Počas procesu s nacistami z Osvienčina, ktorý sa konal vo Franfurkte nad Mohanom, sedel na lavici obžalovaných aj sanitár Kleer, ktorý usmrcoval väzňov injekciami do srdca. Medzi predsedom súdu a obžalovaným sa rozprúdil nasledovný rozhovor.
„Obžalovaný, koľko injekcií ste dali priemerne za deň?“
„Ťažko povedať. Tristo, štyristo…Pamätám sa, že raz ich bolo len dvesto.“
„A to bolo málo?“
„Áno, mal som naponáhlo.“
„Prečo?“
„Chcel som sa oholiť, okúpať, prezliecť uniformu…“
„Načo?“
„Nuž chcel som…“
„Čo ste chceli, obžalovaný?“
„Chcel som svätiť Štedrý večer, slávny súd.“
Pokračovať na Program ľudových misií