Všetky príspevky od Jiri Zatovic

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska ku prenasledovaniu kresťanov

Konferencia biskupov Slovenska s veľkým znepokojením sleduje rastúce prenasledovanie kresťanov a iných náboženských skupín na Blízkom a Strednom východe i v niektorých afrických štátoch. Sme šokovaní brutalitou, ktorej sú vystavení kresťania zo strany radikálnych islamských fundamentalistov. Pokračovať na Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska ku prenasledovaniu kresťanov

Dekrét o určení dní a chrámov Košickej arcidiecézy pre získanie odpustkov v Roku zasväteného života

Apoštolská penitenciária na základe osobitného pápežského poverenia vydala 23. novembra 2014 dekrét, ktorým uvádza podmienky na dosiahnutie daru odpustkov počas Roka zasväteného života. Odpustky možno získať od Prvej adventnej nedele počas roka až do 2. februára 2016. V súlade s uvedeným dekrétom Apoštolskej penitenciárie pre našu Košickú arcidiecézu sú určené dni vyhradené zasvätenému životu a kostoly v ktorých počas Roka zasväteného života možno získať Odpustky: Pokračovať na Dekrét o určení dní a chrámov Košickej arcidiecézy pre získanie odpustkov v Roku zasväteného života