Archívy kategórie: Aktuality

Farské oznamy z 33. nedele v Cezročnom období

• Dnes je 30. výročie pádu komunizmu a návratu slobody. Toto výročie si po celom Slovensku pripomenieme aj vyzváňaním kostolných zvonov o 17:00.
• V piatok o 17:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi svätá omša pre birmovancov. Po svätej omši bude stretnutie na fare.
• Dnes je dobročinná zbierka sv. Alžbety. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 18. 11. do 24. 11. 2019

Farské oznamy z 32. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Martin Goroľ, bývajúci v Nacinej Vsi a Mária Gažiová, bývajúca v Nižnom Hrabovci. Ohlasujú sa 3. krát.
• V piatok o 17:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša.
Po svätej omši bude stretnutie na fare.
• Ak chcete zmysluplne pomôcť kňazom v misiách, môžete nechať odslúžiť svätú omšu v misijných krajinách. Je možnosť dať odslúžiť aj gregoriánske omše. Kontakt dostanete v sakristii kostola.
• Na budúcu nedeľu bude dobročinná zbierka sv. Alžbety.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 11. 11. do 17. 11. 2019