Archívy kategórie: Aktuality

Farské oznamy z 28. nedele v Cezročnom období

Sviatosť manželstva chcú prijať: Mgr. Peter Masaryk, syn rodičov: Petra a Evy r. Bérešovej narodený v Michalovciach, bývajúci v Michalovciach a Bc. Lucia Peslárová, dcéra rodičov: Jozefa a Anny r. Lukáčovej, narodená v Michalovciach, bývajúca v Lesnom. Ohlasujú sa po 3. krát.
Sviatosť manželstva chcú prijať: Jozef Vaľko, syn rodičov: + Jozefa a Eleny r. Valikovej narodený v Michalovciach, bývajúci v Nacinej Vsi a Martina Bačíková, dcéra rodičov: Miroslava a Soni r. Šefčíkovej, narodená v Michalovciach, bývajúca vo Vybuchanci. Ohlasujú sa po 2. krát. Pokračovať na Farské oznamy z 28. nedele v Cezročnom období

Farské oznamy z 27. nedele v Cezročnom období

Sviatosť manželstva chcú prijať: Mgr. Peter Masaryk, syn rodičov: Petra a Evy r. Bérešovej narodený v Michalovciach, bývajúci v Michalovciach a Bc. Lucia Peslárová, dcéra rodičov: Jozefa a Anny r. Lukáčovej, narodená v Michalovciach, bývajúca v Lesnom.
Ohlasujú sa po 2. krát.
Sviatosť manželstva chcú prijať: Jozef Vaľko, syn rodičov: + Jozefa a Eleny r. Valikovej narodený v Michalovciach, bývajúci v Nacinej Vsi a Martina Bačíková, dcéra rodičov: Miroslava a Soni r. Šefčíkovej, narodená v Michalovciach, bývajúca vo Vybuchanci.
Ohlasujú sa po 1. krát. Pokračovať na Farské oznamy z 27. nedele v Cezročnom období