Archívy kategórie: Aktuality

Farské oznamy z 22. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Jozef Dzurjak, syn rodičov: Juraja a Marty r. Sabolovej, bývajúci v Petrovciach n/L a Mgr. Jana Kušnírová, dcéra rodičov: Mariána a Tatiany r. Dolinskej, bývajúca v Michalovciach. Ohlasujú sa 1. krát.
• V tomto týždni začína nový školský rok, preto pozývame žiakov, študentov, pedagógov a zamestnancov školy k prijatiu sviatosti zmierenia a k sláveniu votívnej svätej omše k Duchu Svätému.
• Došli podielové knihy a kalendáre na rok 2021 pre členov SSV v Petrovciach n/L. Vyzdvihnúť si ich môžete v sakristii kostola. Členský poplatok je 8 eur.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.
• Dnes je zbierka na opravu kostola v Soľničke, farnosť Boľ.
• Pán Michal z Petroviec n/L daroval z narodenín na kostol 100 eur. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 31. 8. do 6. 9. 2020

Farské oznamy z 21. nedele v Cezročnom období

• Na budúcu nedeľu bude zbierka na opravu kostola v Soľničke, farnosť Boľ.
• Zbierka na kňazský seminár vyniesla 356,75 eur. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 126,10 eur, Petrovce n/L: 183,65 eur, Lesné: 47 eur. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Bohuznámi darovali na farské potreby 30 eur, Bohuznámy daroval na opravu kostola v Nacinej Vsi 200 eur, rodina Gronovičová z Petroviec n/L darovala na kostol 100 eur. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 24. 8. do 30. 8. 2020

Prvé sväté prijímanie v netradičnom termíne

V nedeľu 12. júla 2020 deti našej farnosti prvýkrát prijali Pána Ježiša v Oltárnej Sviatosti z rúk duchovného otca Emila.Na túto chvíľu sa pripravovali na hodinách náboženstva, v kostole na detských svätých omšiach a stretnutiach na fare. Po ročnej príprave a po sobotnej sviatosti zmierenia  prijali Ježiša ako svojho najlepšieho priateľa. Pokračovať na Prvé sväté prijímanie v netradičnom termíne