Archívy kategórie: Prehľad bohoslužieb

Farské oznamy z Veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania

• Arcidiecézne stretnutie mládeže sa uskutoční v sobotu 7. 4. 2018 v Humennom.
• Nadačný fond CREDO vás pozýva na duchovnú obnovu s indickým misionárom, katolíckym kňazom otcom Jamesom Manjackalom, ktorá sa uskutoční 20. – 22. apríla v Aréne Brezno. Informácie a registrácia na www.otecjames.cz.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: Miroslav Berilla, syn rodičov: Juraja a Ivety r. Čižmarikovej, narodený v Michalovciach, bývajúci v Lesnom a Veronika Ivanková, dcéra rodičov: Martina a Márie r. Tkáčovej, narodená v Michalovciach, bývajúca v Lesnom. Ohlasujú sa 1. a 2. krát

Prehľad bohoslužieb v týždni od 2. 4. do 8. 4. 2018

Farské oznamy z Kvetnej nedele

• Dnes bude o 14:00 vo Vybuchanci kajúci akatist.
• Krížové cesty na Veľký piatok: 10:00 – Petrovce n/L, 11:00 Vybuchanec grkat., 18:30 – Nacina Ves
• Vyloženie Oltárnej sviatosti: Biela sobota – 8:00 – Petrovce n/L, 8:15 – Nacina Ves, 8:30 – Lesné
• Požehnanie veľkonočných pokrmov: Biela sobota – 15:00 – Lesné, 15:30 – Vybuchanec, 16:00 – Petrovce n/L, 16:30 – Nacina Ves
• Na Veľký piatok je prísny pôst.
• Arcidiecézne stretnutie mládeže sa uskutoční v sobotu 7. 4. 2018 v Humennom. Mladí nad 15 rokov, ktorí by sa chceli zúčastniť tohto stretnutia, nech sa nahlásia v sakristii kostola do Veľkej noci.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 26. 3. do 1. 4. 2018