Archívy kategórie: Prehľad bohoslužieb

Farské oznamy z 33. nedele v Cezročnom období

Na budúcu nedeľu bude pri každej sv. omši vyložená Oltárna sviatosť, pred ktorou sa vykoná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
V sakristii kostola si môžete zakúpiť vianočné oblátky. Sú z farnosti Slivník. Cena jedného balíčka je 1 euro. Finančné prostriedky z predaja oblátok pôjdu na opravu organu tejto farnosti.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 20. 11. do 26. 11. 2017

Farské oznamy z 31. nedele v Cezročnom období

V pondelok 6. novembra 2017 prídu do našej farnosti koordinátorky zodpovedné za Košickú arcidiecézu, aby nám bližšie predstavili spoločenstvo Modlitby matiek. Koordinátorky budú prítomné na večernej svätej omši v Nacinej Vsi o 17:00 hod. Po svätej omši a s nimi budeme môcť stretnúť na fare. Pozývame matky, ktoré majú záujem sa spoločne stretávať pri modlitbe. Pokračovať na Farské oznamy z 31. nedele v Cezročnom období