Archívy kategórie: Prehľad bohoslužieb

Farské oznamy z Nedele Dobrého Pastiera

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Martin Kalanin, syn rodičov: Michala a Dany r. Džubovej, narodený v Michalovciach, bývajúci v Sobranciach a Mgr. Adela Vojnová, dcéra rodičov: Jozefa a Emílie r. Kardošovej, narodená v Michalovciach, bývajúca v Petrovciach n/L. Ohlasujú sa 3. krát.
Ing. Ondrej Seman, syn rodičov: Miroslava a Márie r. Vaňovej, narodený v Michalovciach, bývajúci v Nacinej Vsi a Kristína Kočerhová, dcéra rodičov: Pavla a Márie r. Gockovej, narodená vo Vranove n/T, bývajúca v Dlhom Klčove. Ohlasujú sa 1. krát.
• V piatok o 18:00 hod. bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša. Po svätej omši bude nácvik na Prvé sväté prijímanie.
• Na budúcu nedeľu o 14:00 bude stretnutie birmovancov na fare.
• Dnes je zbierka na kňazský seminár. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 13. 5. do 19. 5. 2019

Farské oznamy z 3. veľkonočnej nedele

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Martin Kalanin, syn rodičov: Michala a Dany r. Džubovej, narodený v Michalovciach, bývajúci v Sobranciach a Mgr. Adela Vojnová, dcéra rodičov: Jozefa a Emílie r. Kardošovej, narodená v Michalovciach, bývajúca v Petrovciach n/L. Ohlasujú sa 2. krát.
• Od 6. 5. 2019 do 12. 5. 2019 prebieha Týždeň modlitieb za duchovné povolania.
• Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.
• Bohuznáma rodina z Petroviec n/L darovala na okná 50 €. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 6. 5. do 12. 5. 2019

Farské oznamy z nedele Božieho milosrdenstva

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Martin Kalanin, syn rodičov: Michala a Dany r. Džubovej, narodený v Michalovciach, bývajúci v Sobranciach a Mgr. Adela Vojnová, dcéra rodičov: Jozefa a Emílie r. Kardošovej, narodená v Michalovciach, bývajúca v Petrovciach n/L. Ohlasujú sa 1. krát.
• V piatok o 18:00 hod. bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša. Po svätej omši bude stretnutie detí na fare.
• Boží hrob vyniesol 511,80 €. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 182,60 €, Petrovce n/L: 190 €, Lesné: 139,20 €. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
• Z krstu Nikolasa Holana darovali na farské potreby 100 €, Bohuznáma z Nacinej Vsi darovala na kostolné potreby 50 €. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 29. 4. do 5. 5. 2019

Farské oznamy z Kvetnej nedele

• Krížové cesty na Veľký Piatok:
10:00 – Petrovce n/L,
18:00 – Nacina Ves
• Vyloženie Oltárnej sviatosti:
Biela sobota
8:00 – Petrovce n/L,
8:15 – Nacina Ves,
8:30 – Lesné
• Požehnanie veľkonočných pokrmov:
Biela sobota
15:00 – Lesné,
15:30 – Vybuchanec,
16:00 – Petrovce n/L,
16:30 – Nacina Ves
• Na Veľký piatok je prísny pôst.
• Obrady Veľkonočného trojdnia v Petrovciach n/L bude sláviť dominikán P. Miroslav Konštanc Adam, sudca Rímskej roty, v Lesnom kanonik Tibor Závadský a v Nacinej Vsi Emil Onderko, miestny farár.
• Arcidiecézne stretnutie mládeže sa uskutoční v sobotu 27. 4. 2019 v Sabinove. Mladí nad 15 rokov, ktorí sa chcú zúčastniť tohto stretnutia, nech sa nahlásia v sakristii kostola do Veľkej Noci.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 15. 4. do 21. 4. 2019