Archívy kategórie: Prehľad bohoslužieb

Farské oznamy z 15. nedele v Cezročnom období

• Pozývame vás na Farský deň, ktorý sa uskutoční dnes od 14:00 vo farskej záhrade v Nacinej Vsi.
• Počas nasledujúcich dvoch týždňov som na dovolenke. Sv. omše počas týždňa nebudú. V prípade pohrebu alebo zaopatrenia chorého ma zastupuje pán kaplán Adrián Kovaľ zo Strážskeho. Kontakt na neho majú kostolníčky.
• Arcidiecézna púť v Gaboltove bude v dňoch 20. 7. – 21. 7. 2019. Program púte si môžete prečítať na výveske v kostole.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 15. 7. do 21. 7. 2019

Farské oznamy zo 14. nedele v Cezročnom období

• Pozývame vás na Farský deň, ktorý sa uskutoční na budúcu nedeľu od 14:00 vo farskej záhrade v Nacinej Vsi.
• Výlet do Vysokých Tatier v plánovanom termíne, v utorok 9. júla, sa pre nízky záujem neuskutoční. Plánujeme ho však uskutočniť 8. augusta. Ak má ešte niekto záujem, nech sa nahlási v sakristii kostola do konca mesiaca.
• Rodičom, ktorí majú deti vo veku od 6 – 10 rokov ponúkame možnosť objednať si katolícky časopis Rebrík. Predplatné na školský rok 2019/20 je 17,50 eur. Môže sa objednať spoločne do farnosti alebo individuálne do rodín.
• V rámci Roka sv. Košických mučeníkov si v košickej katedrále 13. októbra o 15:00 spoločne pripomenieme 50., 60. a 65. výročie manželstva. Manželia, ktorí oslávia jubileum v roku 2019, nech sa prihlásia na farskom úrade alebo v sakristii kostola do konca mesiaca.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 8. 7. do 14. 7. 2019

Farské oznamy z 13. nedele v Cezročnom období

● Dňa 9. júla 2019 (utorok) organizujeme výlet do Vysokých Tatier. Nahlásiť sa môžete v sakristii kostola ešte dnes. Poplatok za autobus je 12 €.
● Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť v gréckokatolíckom kostole sv. Cyrila a Metoda v Nacinej Vsi, ktorá začne o 10:30.
● Vyšlo nové číslo Farského informátora.
● Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca vyniesla 281 €. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 119,50 €, Petrovce n/L: 135 €, Lesné: 26,50 €. Za všetky milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
● Z krstu Emy Iľkovej v Suchom darovali na farský kostol 50 €. Za milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 1. 7. do 7. 7. 2019

Farské oznamy z 12. nedele v Cezročnom období

• Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Lesnom, ktorá začne o 10:30. Slávnostným celebrantom a kazateľom bude duchovný otec Ľuboš Laškoty.
• Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vo Vybuchanci, ktorá začne o 10:30. Slávnostným celebrantom a kazateľom bude duchovný otec Peter Sepeši, farár v Kamenici n/C.
• Dňa 9. júla 2019 (utorok) organizujeme výlet do Vysokých Tatier. Nahlásiť sa môžete v sakristii kostola do budúcej nedele. Poplatok za autobus je 12 €.
• V piatok o 19:00 hod. bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi svätá omša pre birmovancov. Po svätej omši bude stretnutie na fare.
• Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého otca. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 24. 6. do 30. 6. 2019

Farské oznamy z Nedele najsvätejšej trojice

• Vo štvrtok na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi po sv. omši v Nacinej Vsi bude procesia so Sviatosťou oltárnou.
• Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
• Farnosť Pavlovce n/Ú pozýva na mariánsku púť do „Poľskej Fatimy“. Súčasťou púte bude návšteva ružencovej záhrady v Ludžmierzi. Púť sa uskutoční v termíne 13. – 14. júna 2019. Cena púte je 55 €. V cene je zahrnuté: cestovné, nocľah, raňajky a 2x obed. Záujemci hláste sa u p. Jána Gondu, tel.: 0904 833 221 do 20 júna.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 17. 6. do 23. 6. 2019