Archívy kategórie: Prehľad bohoslužieb

Farské oznamy zo 4. pôstnej nedele

• Konferencia biskupov Slovenska  rozhodla o predĺžení neverejného slávenia bohoslužieb (bez účasti veriacich) do 31. marca 2020. Je to zatiaľ predbežný termín.
• Diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú svojich veriacich v uvedenom období – od 10. marca 2020 do 31. marca 2020 – od účasti na nedeľnej svätej omši. Pokračovať na Farské oznamy zo 4. pôstnej nedele

Farské oznamy z 2. pôstnej nedele

• V piatok o 17:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša. Pol hodiny pred svätou omšou bude pobožnosť krížovej cesty. Po svätej omši bude stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare.
• Pozývame Vás na slávenie pútnickej soboty dňa 21. 3. 2020 v Pavlovciach nad Uhom. Program začne o 15:00 korunkou k Božiemu milosrdenstvu a vyvrcholí svätou omšou o 18:00. Kto má záujem zúčastniť sa tejto púte, nech sa nahlási v sakristii kostola do budúcej nedele.
• Jarná zbierka na charitu vyniesla 418 eur. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 170 eur, Petrovce n/L: 203 eur, Lesné: 45 eur. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 9. 3. do 15. 3. 2020

Farské oznamy zo 7. nedele v Cezročnom období

• Zmierna poklona pred začiatkom Pôstu bude v pondelok v Nacinej Vsi od 9:00 do sv. omše a v utorok v Petrovciach n/L od 9:00 hod. do sv. omše.
• Popolcovou stredou začína Pôstne obdobie. Na Popolcovú stredu pri každej sv. omši bude požehnanie popola a značenie popolom. V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.
• Krížové cesty počas Pôstu budú v Nacinej Vsi v piatky pol hodiny pred sv. omšou a v nedele o 14:00, v Petrovciach n/L a v Lesnom v piatky o 17:00 a v nedele o 15:00
• Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na  charitu.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 24. 2. do 1. 3. 2020