Archívy kategórie: Prehľad bohoslužieb

Farské oznamy zo 6. nedele v Cezročnom období

• Zmierna poklona pred začiatkom Pôstu bude v pondelok v Nacinej Vsi od 9:00 do sv. omše a v utorok v Petrovciach n/L od 9:00 do sv. omše.
• Popolcovou stredou začína Pôstne obdobie. Na Popolcovú stredu pri každej sv. omši bude požehnanie popola a značenie popolom. V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Pokračovať na Farské oznamy zo 6. nedele v Cezročnom období

Farské oznamy z 3. nedele v Cezročnom období

Od 18. do 25. januára prežívame Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
Srdečne vás pozývame 30. januára 2018 o 10:00 hod. do katedrály sv. Alžbety v Košiciach na Eucharistické slávenie, spojené s vďačnosťou Pánu Bohu za 25 rokov služby biskupa Mons. Bernarda Bobera a za mnohé požehnania, ktoré mu Boh udelil. Pokračovať na Farské oznamy z 3. nedele v Cezročnom období