Archívy kategórie: Prehľad bohoslužieb

Farské oznamy z 30. nedele v Cezročnom období

• Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra do 1. novembra 2020 je pozastavené verejné slávenie bohoslužieb. V tomto čase sa slávia bohoslužby neverejne, teda bez účasti veriacich. Výnimku z obmedzenia má naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.
• Vzhľadom na dané obmedzenia, naplánované vysluhovanie sviatosti zmierenia v tomto týždni nebude. V súrnom prípade si môžete vyslúženie sviatosti zmierenia dohodnúť telefonicky.
Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november.
• V záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s odborníkmi lekárskej vedy pre túto oblasť, slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní a tak pomôcť spoločnému dobru.
• Farský kostol bude otvorený pre súkromnú modlitbu každú  nedeľu od 14:00 do 16:00.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 26. 10. do 1. 11. 2020

Farské oznamy z 29. nedele v Cezročnom období

• Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky od 15. októbra 2020 až do odvolania zakázal všetky hromadné podujatia, vrátane bohoslužieb, v počte nad 6 osôb. Z tohto dôvodu na svätých omšiach môže byť prítomných najviac 6 ľudí, vrátane kňaza.
• Vzhľadom na tieto obmedzenia a zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu,  od 1. októbra 2020 až do odvolania, diecézny biskup udelil všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Pokračovať na Farské oznamy z 29. nedele v Cezročnom období

Farské oznamy z 28. nedele v Cezročnom období

• V piatok o 17: 00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša. Pred svätou omšou sa budú deti modliť posvätný ruženec.
• Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca vyniesla 231,70. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 101,70 Petrovce n/L: 100, Lesné: 30. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.

Prehľad bohoslužib v týždni od 12. 10. do 18. 10. 2020

Farské oznamy z 27. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Peter Baláž, syn rodičov: Emila a Márie r. Šandorovej, bývajúci v Nacinej Vsi a Ing. Erika Jožiová, dcéra rodičov: Jána a Jany r. Staruchovej, bývajúca vo Vybuchanci. Ohlasujú sa 3. krát.
    • Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
• Vo farskej obci v Nacinej Vsi  bude v stredu od 9:00 do 16:00 celodenná poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou.
• Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 5. 10 do 11. 10. 2020

Farské oznamy z 26. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Peter Baláž, syn rodičov: Emila a Márie r. Šandorovej, bývajúci v Nacinej Vsi a Ing. Erika Jožiová, dcéra rodičov: Jána a Jany r. Staruchovej, bývajúca vo Vybuchanci. Ohlasujú sa 2. krát.
• Sv. ruženec v mesiaci októbri sa bude modliť pol hodiny pred sv. omšou spolu s kňazom.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.
• Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 28. 9. do 4. 10. 2020