Archívy kategórie: Prehľad bohoslužieb

Farské oznamy z 28. nedele v Cezročnom období

● V pondelok 15. októbra 2018 navštívi našu farnosť český kňaz Jaroslav Stříž. Program slávnosti v Lesnom začne o 15:00.
● 18. októbra sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“. Pápežská nadácia ACN Slovensko – u nás známa ako Kirche in Not – pripravila špeciálnu webovú stránku www.miliondeti.sk, na ktorej nájdete didaktické materiály a informácie k iniciatíve.
● V piatok o 17:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša. Po svätej omši bude stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare. Deti pozývame aj na modlitbu posvätného ruženca o 16:30.
● Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 15. 10. do 21. 10. 2018

Farské oznamy z 27. nedele v Cezročnom období

• Sv. ruženec v mesiaci októbri sa modlíme pol hodiny pred sv. omšou spolu s kňazom.
• Bohuznáma z Petroviec n/L darovala na okná 50 €, z osláv manželov Dankaninových a Samuela z Petroviec n/L darovali na kostol 100 €, rodina Krajňákova z Petroviec n/L darovala na farské potreby 50 €. Za tieto milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 8. 10. do 14. 10. 2018

Farské oznamy z 24. nedele v Cezročnom období

• V piatok o 18:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša. Po svätej omši bude stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare.
• Jesenné kántrové dni budú 19. septembra (streda), 21. septembra (piatok), a 22. septembra (sobota). Záväzný je iba jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní: Poďakovanie za úrodu. Pokračovať na Farské oznamy z 24. nedele v Cezročnom období