Archívy kategórie: Prehľad bohoslužieb

Farské oznamy z 2. nedele po narodení Pána

• Požehnanie vody z príležitosti sviatku Zjavenia Pána bude v pondelok pri každej sv. omši.
• Požehnanie domov: nedeľa (dnes) od 15:00 – Lesné, pondelok (Troch kráľov) od 14:00 – Nacina Ves, od 16:00 – Petrovce n/L.
• Mimoriadna zbierka pre rodiny postihnuté výbuchom plynu v Prešove vyniesli 2322 eur. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 790 eur, Petrovce: 1194 eur, Lesné: 197,50 eur a Vybuchanec 140,50 eur. Za tieto milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 6. 1. do 12. 1. 2020

Farské znamy z nedele Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

• Kto si chce dať požehnať dom, nech to ohlási ešte dnes v sakristii kostola.
• Dnes je mimoriadna zbierka pre rodiny postihnuté výbuchom plynu v Prešove.
Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Jasličky vyniesli 303,50 eur. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 140 eur,  Petrovce: 107 eur, Lesné: 56,50 eur. Za tieto milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 30. 12. 2019 do 5. 1. 2020

Farské oznamy zo 4. adventnej nedele

• V nedeľu, na sviatok Svätej rodiny, pri každej sv. omši bude obnova manželských sľubov.
• Kto si chce dať požehnať dom, nech to ohlási v sakristii kostola do budúcej nedele.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.
• Na budúcu nedeľu bude mimoriadna zbierka pre rodiny postihnuté výbuchom plynu v Prešove.

Milostiplné vianočné sviatky,
naplnené pokojom, láskou a radosťou
z narodenia Pána, vám z úprimného srdca želá
duchovný otec Emil

Prehľad bohoslužieb v týždni od 23. 12. do 29. 12. 2019

Farské oznamy z 2. adventnej nedele

• V piatok o 17:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi svätá omša pre birmovancov. Po svätej omši bude stretnutie birmovancov na fare.
• V pondelok 16. 12. 2019 budem spovedať v domácnostiach starých a chorých ľudí. Preto prosím, aby ste ich v priebehu týždňa nahlásili v sakristii kostola.
• Zimné kántrové dni budú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsah zimných kántrových dní: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
• Jesenná zbierka na charitu vyniesla 277,20 €. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 104 €, Petrovce n/L: 145 €, Lesné: 19,70 €, Vybuchanec 8,50 €. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Irena Krajňaková darovala na farské potreby 50 €. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 9. 12. do 15. 12. 2019