Archívy kategórie: Prehľad bohoslužieb

Farské oznamy zo 7. veľkonočnej nedele

Sviatosť manželstva chcú prijať: Mgr. Martin Gajdoš, syn rodičov: Jozefa a Márie r. Paľovej, narodený v Michalovciach, bývajúci v Petrovciach n/L a PhDr. Štefánia Telepjanová, dcéra rodičov: Jozefa a Aleny r. Talnagiovej, narodená v Michalovciach, bývajúca v Petrovciach n/L. Ohlasujú sa po 3. krát.
Sviatosť manželstva chcú prijať: Erik Chvostaľ, syn rodičov: Miroslava a Renáty r. Cmarovej, narodený v Michalovciach, bývajúci v Nacinej Vsi a Miroslava Onderová, dcéra rodičov: Miroslava a Moniky r. Ferencovej, narodená v Michalovciach, bývajúca v Michalovciach. Ohlasujú sa po 3. krát. Pokračovať na Farské oznamy zo 7. veľkonočnej nedele

Farské oznamy zo 6. veľkonočnej nedele

Sviatosť manželstva chcú prijať: Mgr. Martin Gajdoš, syn rodičov: Jozefa a Márie r. Paľovej, narodený v Michalovciach, bývajúci v Petrovciach n/L a PhDr. Štefánia Telepjanová, dcéra rodičov: Jozefa a Aleny r. Talnagiovej, narodená v Michalovciach, bývajúca v Petrovciach n/L. Ohlasujú sa po 2. krát.
Sviatosť manželstva chcú prijať: Erik Chvostaľ, syn rodičov: Miroslava a Renáty r. Cmarovej, narodený v Michalovciach, bývajúci v Nacinej Vsi a Miroslava Onderová, dcéra rodičov: Miroslava a Moniky r. Ferencovej, narodená v Michalovciach, bývajúca v Michalovciach. Ohlasujú sa po 2. krát. Pokračovať na Farské oznamy zo 6. veľkonočnej nedele