Archívy kategórie: Prehľad bohoslužieb

Farské oznamy z 5. nedele v Cezročnom období

• Sv. omše, pri ktorých sa bude udeľovať sviatosť pomazania chorých z príležitosti spomienky na Lurdskú Pannu Máriu a 27. svetového dňa chorých:
Pondelok – 11. 2. 2019: 15: 0 – Lesné, 17:00 – Nacina Ves
Utorok – 12. 2. 2019: 15:30 – Petrovce n/L, 17:00 – Vybuchanec
• V piatok o 17:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša. Po svätej omši bude stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 11. 2. do 17. 2. 2019

Farské oznamy zo 4. nedele v Cezročnom období

• Na prípravu k prijatiu sviatosti birmovania sa ešte môžu zapísať chlapci a dievčatá narodení v roku 2005.
• Cestovná kancelária Vivertour ponúka na tento rok púte do Medjugorja, Ríma, Assisi i na iné pútnické miesta vo svete. Ak by mal niekto záujem, nech sa ohlási na farskom úrade alebo priamo v cestovnej kancelárií.
• Zbierka na pastoráciu mládeže ACM/UPC vyniesla 253 €. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 115 €, Petrovce: 109 €, Lesné: 29 €. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 4. 2. do 10. 2. 2019