Archívy kategórie: Prehľad bohoslužieb

Farské oznamy z 28. nedele v Cezročnom období

Sviatosť manželstva chcú prijať: Mgr. Peter Masaryk, syn rodičov: Petra a Evy r. Bérešovej narodený v Michalovciach, bývajúci v Michalovciach a Bc. Lucia Peslárová, dcéra rodičov: Jozefa a Anny r. Lukáčovej, narodená v Michalovciach, bývajúca v Lesnom. Ohlasujú sa po 3. krát.
Sviatosť manželstva chcú prijať: Jozef Vaľko, syn rodičov: + Jozefa a Eleny r. Valikovej narodený v Michalovciach, bývajúci v Nacinej Vsi a Martina Bačíková, dcéra rodičov: Miroslava a Soni r. Šefčíkovej, narodená v Michalovciach, bývajúca vo Vybuchanci. Ohlasujú sa po 2. krát. Pokračovať na Farské oznamy z 28. nedele v Cezročnom období

Farské oznamy z 27. nedele v Cezročnom období

Sviatosť manželstva chcú prijať: Mgr. Peter Masaryk, syn rodičov: Petra a Evy r. Bérešovej narodený v Michalovciach, bývajúci v Michalovciach a Bc. Lucia Peslárová, dcéra rodičov: Jozefa a Anny r. Lukáčovej, narodená v Michalovciach, bývajúca v Lesnom.
Ohlasujú sa po 2. krát.
Sviatosť manželstva chcú prijať: Jozef Vaľko, syn rodičov: + Jozefa a Eleny r. Valikovej narodený v Michalovciach, bývajúci v Nacinej Vsi a Martina Bačíková, dcéra rodičov: Miroslava a Soni r. Šefčíkovej, narodená v Michalovciach, bývajúca vo Vybuchanci.
Ohlasujú sa po 1. krát. Pokračovať na Farské oznamy z 27. nedele v Cezročnom období

Farské oznamy z 26. nedele v Cezročnom období

● V sobotu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou vo farskej obci v Nacinej Vsi a to od 7:45 do 17:00 h.
● Sviatosť manželstva chcú prijať: Mgr. Peter Masaryk, syn rodičov: Petra a Evy, r. Bérešovej narodený v Michalovciach, bývajúci v Michalovciach a Bc. Lucia Peslárová, dcéra rodičov: Jozefa  a Anny   r. Lukáčovej, narodená v Michalovciach, bývajúca v Lesnom. Ohlasujú sa po 1. krát.
● Došli podielové knihy a kalendáre na rok 2018 pre členov SSV v Petrovciach n/L. Vyzdvihnúť si ich môžete v sakristii kostola. Členský poplatok je 5 eur.
● Vyšlo nové číslo Farského informátora.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 2. 10. do 8. 10. 2017

Farské oznamy z 24. nedele v Cezročnom období

Sviatosť manželstva chcú prijať: Ignacio Salazar Perez, syn rodičov: Pedra Joseho Salazara Saleguiho a Márie Izabely r. Perezovej Fernandezovej narodený v Alave (Španielsko), bývajúci v Respaldize (Španielsko) a Ing. Svetlana Oravcová, dcéra rodičov: Pavla a Evy r. Levčíkovej, narodená v Michalovciach, bývajúca v Nacinej Vsi. Ohlasujú sa po 3. krát. Pokračovať na Farské oznamy z 24. nedele v Cezročnom období