Archívy kategórie: Prehľad bohoslužieb

Farské oznamy z nedele Zoslania Ducha Svätého

• Dnes končí Veľkonočné obdobie a zajtra začína Cezročné obdobie.
Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.
• V pondelok 10. júna 2019 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi od 9:00 do 18:00 celodenná poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou.
• Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť Najsvätejšej Trojice v Petrovciach n/L, ktorá začne o 10:30. Slávnostným celebrantom a kazateľom bude Mgr. Peter Juhás, farár v Zbudskom Dlhom.
• Zbierka na katolícke masmédia vyniesla 276,30 €. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 101,60 €, Petrovce n/L: € eur, Lesné: 27,30 € a Vybuchanec 14,40 €. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
• Novomanželia Semanovci z Nacinej Vsi darovali na kostol 50 €, Bohuznáma rodina z Nacinej Vsi darovala na kostol 50 €. Za tieto milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 10. 6. do 16. 6. 2019

Farské oznamy zo 7. veľkonočnej nedele

• Letné kántrové dni budú 5. 6. (streda), 7. 6. (piatok) a 8. 6. 2019 (sobota). Záväzný je jeden deň. Obsah letných kántrových dní: Prosby za jednotu kresťanov alebo Za duchovné povolania.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.
• Úmysly sv. omší na druhý polrok sa budú zapisovať od budúceho týždňa.
• Dnes je zbierka na katolícke masmédia. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 3. 6. do 9. 6. 2019

Farské oznamy z 5. Veľkonočnej nedele

Sviatosť manželstva chcú prijať: Ing. Ondrej Seman, syn rodičov: Miroslava a Márie r. Vaňovej, narodený v Michalovciach, bývajúci v Nacinej Vsi a Kristína Kočerhová, dcéra rodičov: Pavla a Márie r. Gockovej, narodená vo Vranove n/T, bývajúca v Dlhom Klčove. Ohlasujú sa 2. krát.
V piatok o 18:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša. Po svätej omši bude nácvik na Prvé sväté prijímanie.
Na budúcu nedeľu bude v Nacinej Vsi Prvé sväté prijímanie. V sobotu o 10:30 bude pre prvoprijímajúce deti a ich rodiny vyslúžená sviatosť zmierenia.
Dnes o 14:00 bude stretnutie birmovancov na fare.
Zbierka na kňazský seminár vyniesla 335,60 eur. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 155,40 eur, Petrovce: 138 eur, Lesné: 42,20 eur. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
Z krstu Ellie Novotňakovej darovali na kostol 20 eur. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 20. 5. do 26. 5. 2019

Farské oznamy z Nedele Dobrého Pastiera

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Martin Kalanin, syn rodičov: Michala a Dany r. Džubovej, narodený v Michalovciach, bývajúci v Sobranciach a Mgr. Adela Vojnová, dcéra rodičov: Jozefa a Emílie r. Kardošovej, narodená v Michalovciach, bývajúca v Petrovciach n/L. Ohlasujú sa 3. krát.
Ing. Ondrej Seman, syn rodičov: Miroslava a Márie r. Vaňovej, narodený v Michalovciach, bývajúci v Nacinej Vsi a Kristína Kočerhová, dcéra rodičov: Pavla a Márie r. Gockovej, narodená vo Vranove n/T, bývajúca v Dlhom Klčove. Ohlasujú sa 1. krát.
• V piatok o 18:00 hod. bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša. Po svätej omši bude nácvik na Prvé sväté prijímanie.
• Na budúcu nedeľu o 14:00 bude stretnutie birmovancov na fare.
• Dnes je zbierka na kňazský seminár. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 13. 5. do 19. 5. 2019