Archívy kategórie: Prehľad bohoslužieb

Farské oznamy z Kvetnej nedele – nedele utrpenia Pána

• Obrady Veľkého týždňa a Veľká noc sa tento rok slávia bez fyzickej účasti veriacich.
• Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
• Počas piatka, soboty a nedele bude farský kostol na niekoľko hodín otvorený k súkromnej a tichej modlitbe a to takto: Piatok: od 17:00 do 19: 00, Sobota: od 13:00 do 16:00, Nedeľa: od 13:00 do 16:00. Vstup do kostola povolený len s rúškom a v rukaviciach, naraz maximálne desať ľudí vzdialených od seba aspoň 2 metre.
• Obrady Veľkého týždňa v katedrále v Košiciach bez účasti ľudu môžu veriaci sledovať na www.telke.sk. Zelený štvrtok 18:00; Veľký piatok 15:00 a Biela sobota 19:30.
• Požehnanie veľkonočných jedál v tomto roku (aj vzhľadom na hygienické opatrenia) sa nekoná tradičným spôsobom za účasti kňaza. Vykoná ho otec alebo matka pri rodinnej modlitbe pred spoločným stolovaním. Modlitba požehnania veľkonočného jedla sa nachádza v novom čísle Farského informátora a na našej webovej stránke.
• V tomto období sú veriaci dišpenzovaní od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. Odporúča sa, aby sa pripojili prostredníctvom médií k vysielanej sv. omši a nezabúdali na prax duchovného svätého prijímania.
• Z rozhodnutia Arcibiskupského úradu v Košiciach 1. sv. prijímanie a birmovanie, ktoré mali byť  v máji, nebudú. Sú posunuté na zatiaľ neznáme termíny.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 6. 4 do 12. 4. 2020

Farské oznamy z 5. pôstnej nedele

• Naďalej pokračuje neverejné slávenie bohoslužieb teda bez účasti veriacich.
Hromadné vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Veľkou nocou ani pred Prvým piatkom v mesiaci nebude. Vysluhovanie sviatosti zmierenia sa obmedzuje na nevyhnutné prípady. Ak niekto cíti potrebu vyspovedať sa, nech si stretnutie s kňazom dohodne cez telefón alebo e-mailom.
• Pokračujme v individuálnej modlitbe krížovej cesty i v každodennej modlitbe posvätného ruženca o 20:00 za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál.
• Priame prenosy svätých omší môžeme sledovať v televízii LUX a počúvať v rádiu LUMEN.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 30. 3. do 5. 4. 2020

Farské oznamy zo 4. pôstnej nedele

• Konferencia biskupov Slovenska  rozhodla o predĺžení neverejného slávenia bohoslužieb (bez účasti veriacich) do 31. marca 2020. Je to zatiaľ predbežný termín.
• Diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú svojich veriacich v uvedenom období – od 10. marca 2020 do 31. marca 2020 – od účasti na nedeľnej svätej omši. Pokračovať na Farské oznamy zo 4. pôstnej nedele