Archívy kategórie: Prehľad bohoslužieb

Farské oznamy zo 6. veľkonočnej nedele

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Mgr. Vladimír Bokša, syn rodičov: Vladimíra a Marty r. Skubanovej, narodený vo Svidníku, bývajúci vo Svidníku a Mgr. Andrea Mikulová, dcéra rodičov: Antona a Blaženy r. Čižmarikovej, narodená v Michalovciach, bývajúca v Lesnom. Ohlasujú sa po 2. krát.
• Na budúcu nedeľu bude v Petrovciach n/L Prvé sväté prijímanie. V sobotu o 10:30 bude pre prvoprijímajúce deti a ich rodiny vyslúžená sviatosť zmierenia. Pokračovať na Farské oznamy zo 6. veľkonočnej nedele

Farské oznamy z 5. veľkonočnej nedele

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Mgr. Vladimír Bokša, syn rodičov: Vladimíra a Marty r. Skubanovej, narodený vo Svidníku, bývajúci vo Svidníku a Mgr. Andrea Mikulová, dcéra rodičov: Antona a Blaženy, r. Čižmarikovej, narodená v Michalovciach, bývajúca v Lesnom. Ohlasujú sa 1. krát.
• Mariánska pobožnosť v máji bude 15 minút pred začiatkom svätej omše. Pokračovať na Farské oznamy z 5. veľkonočnej nedele