Archívy kategórie: Prehľad bohoslužieb

Farské oznamy z 13. nedele v Cezročnom období

• V piatok o 19:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša pre prvoprijímajúce deti. Po svätej omši bude nácvik na prvé sväté prijímanie.
• Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť v gréckokatolíckom kostole sv. Cyrila a Metoda v Nacinej Vsi, ktorá začne o 10:30.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.

Prehľad boholsužieb v týždni od 29. 6. do 5. 7. 2020

Farské oznamy z 11. nedele v Cezročnom období

• Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
v Lesnom, ktorá začne o 10:30.
• Na budúcu nedeľu bude gréckokatolícka odpustová slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vo Vybuchanci, ktorá začne o 10:30.
• V piatok o 18:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša pre prvoprijímajúce deti.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 15. 6. do 21. 6. 2020

Farské oznamy z nedele Najsvätejšej Trojice

Sviatosť manželstva chcú prijať: Ing. Lukáš Huňár, syn rodičov: Ing. Vladimíra a Ing. Aleny r. Novákovej, narodený v Michalovciach, bývajúci v Michalovciach a JUDr. Emília Vojnová, dcéra rodičov: Jozefa a Emílie r. Kardošovej, narodená v Michalovciach, bývajúca v Petrovciach n/L. Ohlasujú sa 3. krát.
V stredu bude v Lesnom od 9:00 do 18:00 celodenná poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou.
V piatok o 18:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša pre prvoprijímajúce deti.
Od budúceho týždňa sa budú zapisovať úmysly sv. omší na druhý polrok.

Prehľad bohoslužieb v týždni d 8. 6. do 14. 6. 2020

Farské oznamy z nedele Zoslania Ducha Svätého

Sviatosť manželstva chcú prijať: Ing. Lukáš Huňár, syn rodičov: Ing. Vladimíra a Ing. Aleny r. Novákovej, narodený v Michalovciach, bývajúci v Michalovciach a JUDr. Emília Vojnová, dcéra rodičov: Jozefa  a Emílie r. Kardošovej, narodená v Michalovciach, bývajúca v Petrovciach n/L. Ohlasujú sa 2. krát.
V piatok 5. júna 2020 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi  o 19:00 birmovka. Slávnostnú sv. omšu bude sláviť a sviatosť birmovania udeľovať  Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť Najsvätejšej Trojice v Petrovciach nad Laborcom, ktorá začne o 10:30. Slávnostným celebrantom a kazateľom bude Mgr. Štefan Oslovič, farár v Zalužiciach. Pokračovať na Farské oznamy z nedele Zoslania Ducha Svätého