Archívy kategórie: Prehľad bohoslužieb

Farské oznamy z 24. nedele v Cezročnom období

● Dnes popoludní o 14:30 vo farskom kostole v Nacinej Vsi vystúpi zbor z Michaloviec, pod vedením Milana Mesároša a dirigovaním Antónie Novákovej, s pásmom duchovných piesni. Na ich vystúpenie ste srdečne pozvaní.
● V piatok o 18:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi svätá omša pre birmovancov. Po svätej omši bude stretnutie na fare.
● Jesenné kántrové dni budú 18. septembra (streda), 20. septembra (piatok), a 21. septembra (sobota). Záväzný je iba jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní: Poďakovanie za úrodu.
● Došli podielové knihy a kalendáre na rok 2020 pre členov SSV v Petrovciach n/L. Vyzdvihnúť si ich môžete v sakristii kostola. Členský poplatok je 8 eur.
● Zbierka na rádio Lumen vyniesla 305,20 eur. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 127 eur, Petrovce n/L: 132 eur, Lesné: 46,20 eur. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 16. 9. do 22. 9. 2019

Farské oznamy z 23. nedele v Cezročnom období

• V piatok po sv. omši v Nacinej Vsi, ktorá začne o 18:00 bude na fare zápis detí na prípravu na Prvé sväté prijímanie.
• V sobotu 14. septembra 2019 bude vo Vybuchanci posviacka kostola. Svätá omša začne o 11:00. Slávnostným celebrantom a svätiteľom bude J. E. Mons. Marek Forgáč, pomocný košický biskup. Na túto slávnosť vás srdečne pozývame.
• Dnes je zbierka na rádio Lumen. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
• Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, na Slovensku mnohým známa pod názvom Kirche in Not, pozýva všetky deti a rodiny, farnosti aj školy, aby sa zúčastnili celosvetovej modlitbovej iniciatívy s názvom „Milión detí sa modlí ruženec“ za jednotu a pokoj vo svete. Na Slovensku prevzal záštitu nad touto iniciatívou Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita, ktorý je predsedom rady KBS pre katechizáciu. Modlitbová kampaň vyvrcholí 18. októbra, keď sa deti po celom svete budú modliť ruženec. Preto pozývame všetky deti a rodiny, aby sa zaregistrovali na webstránke www.miliondeti.sk a mohli sa stať aktívnymi účastníkmi. Každý, kto sa zaregistruje do 18. septembra, dostane ako darček ruženec z olivového dreva vyrobený kresťanskými rodinami vo Svätej Zemi. Viac informácií nájdete na modrých plagátoch a letáčikoch, ktoré si môžete zobrať. Sú na nich aj tajomstvá ruženca svetla pre deti.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 9.9. do 15. 9. 2019

Farské oznamy z 22. nedele v Cezročnom období

• V sobotu 7. septembra 2019 o 10:00 bude v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach slávnostná sv. omša pri príležitosti 400. výročia smrti sv. Košických mučeníkov. Pred sv. omšou sa o 9:00 začne pobožnosť Fatimskej soboty s pomocným biskupom Mons. Marekom Forgáčom.
• Odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie v Michalovciach bude na budúcu nedeľu
8. septembra 2019. Slávnostnú sv. omšu so začiatkom o 10:30 bude celebrovať Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup.
• V tomto týždni začína nový školský rok, preto pozývame žiakov, študentov, pedagógov a zamestnancov školy k sláveniu votívnej svätej omše k Duchu Svätému na začiatku školského roka.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.
• Na budúcu nedeľu bude zbierka na rádio Lumen.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 2. 9. do 8. 9. 2019