Archívy kategórie: Prehľad bohoslužieb

Farské oznamy z Nedele Božieho Slova

• Naďalej sú na území Slovenska pozastavené  verejné bohoslužby.
• Všetky sväté omše sú neverejné, bez účasti veriacich.
• Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza a podmienené dodržaním hygienických opatrení.
• V nebezpečenstve smrti je možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.
• Priame prenosy svätých omší môžeme sledovať  v televízii LUX a počúvať v rádiu LUMEN.
• Všetkým, ktorí sa nebojíte zabŕdnuť do filozofie a začítať sa do veľkých postáv kresťanskej tradície, dávame do pozornosti formačno-akademický program Spoločenstva Ladislava Hanusa v Košiciach. Príďte lepšie spoznať seba a svoju vieru, diskutovať so súčasnou spoločnosťou o aktuálnych otázkach a spoločne hľadať, ako integrovať evanjeliové hodnoty do každodenného života. Semináre budú prebiehať online (akonáhle to situácia dovolí aj prezenčne). Deadline odoslania prihlášky je do 16. 2. 2021. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 25. januára do 31. januára 2021

Farské oznamy z 2. nedele v Cezročnom období

• Od 1. januára 2021 do 24. januára 2021 sú na území Slovenska pozastavené verejné bohoslužby.
• Všetky sväté omše sú neverejné, bez účasti veriacich.
• Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza a podmienené dodržaním hygienických opatrení.
• V nebezpečenstve smrti je možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.
• Priame prenosy svätých omší môžeme sledovať  v televízii LUX a počúvať v rádiu LUMEN.
• Od 18. do 25. januára 2021 je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 18. 1. do 24. 1. 2021

Farské oznamy z nedele Krstu Krista Pána

• Dnešnou nedeľou končí Vianočné obdobie a začína Cezročné obdobie.
Od 1. januára 2021 do 24. januára 2021 sú na území Slovenska pozastavené verejné bohoslužby.
• Všetky sväté omše sú neverejné, bez účasti veriacich.
• Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza a podmienené dodržaním hygienických opatrení.
• V nebezpečenstve smrti je možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.
• Priame prenosy svätých omší môžeme sledovať v televízii LUX a počúvať v rádiu LUMEN.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 11. 1. do 17. 1. 2021

Farské oznamy z 2. nedele po narodení Pána

• Od 1. januára 2021 do 24. januára 2021 sú na území Slovenska pozastavené verejné bohoslužby.
• Všetky sväté omše sú neverejné, bez účasti veriacich.
• Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza a podmienené dodržaním hygienických opatrení.
• V nebezpečenstve smrti je možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.
• Priame prenosy svätých omší môžeme sledovať v televízii LUX a počúvať v rádiu LUMEN.
• Jasličky vyniesli 202 €. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 115,90 €, Petrovce: 45 €, Lesné: 41,10 €. Za tieto milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Na kostolné potreby darovala rodina Melisy Kišovej z Nacinej Vsi 30 €. Za ich milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 4. 1. do 10. 1. 2021