Archívy kategórie: Prehľad bohoslužieb

Farské oznamy z 30. nedele v Cezročnom období

• Pobožnosti na cintoríne na Slávnosť Všetkých svätých budú takto:
14:00 – Nacina Ves,
15:00 – Petrovce n/L.
• V nedeľu 4. novembra 2018 bude farská odpustová slávnosť v Nacinej Vsi.
Slávnostná sv. omša začne o 10:30 h.
Slávnostným celebrantom a kazateľom bude Mgr. Jozef Kozák, farár v Humennom – sídlisko III.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.
• Zbierka na misie vyniesla 372,30 €. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 143,40 €, Petrovce n/L: 155 €, Lesné: 47,50 €, Vybuchanec: 26,40 €. Za všetky milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Zo 70. narodenín darovala Hedviga Jaščurová z Petroviec n/L na kostol 50 €.
Bohuznáma rodina z Petroviec n/L darovala na okná 200 €.
Bohuznáma z Petroviec darovala na okná 50 €.
Za tieto milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 29. 10. do 4. 11. 2018

Farské oznamy z 29. nedele v Cezročnom období

● V noci 28. 10. 2018 sa mení čas. O 3:00 h letného času posúvame hodiny na 2:00 h stredoeurópskeho času.
● Dnes po svätých omšiach je celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.
● Bohuznáma z Petroviec n/L darovala na okná 50 eur. Za jej milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 22. 10. do 28. 10. 2018

Farské oznamy z 28. nedele v Cezročnom období

● V pondelok 15. októbra 2018 navštívi našu farnosť český kňaz Jaroslav Stříž. Program slávnosti v Lesnom začne o 15:00.
● 18. októbra sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“. Pápežská nadácia ACN Slovensko – u nás známa ako Kirche in Not – pripravila špeciálnu webovú stránku www.miliondeti.sk, na ktorej nájdete didaktické materiály a informácie k iniciatíve.
● V piatok o 17:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša. Po svätej omši bude stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare. Deti pozývame aj na modlitbu posvätného ruženca o 16:30.
● Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 15. 10. do 21. 10. 2018