Archívy kategórie: Prehľad bohoslužieb

Farské oznamy z nedele Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Požehnanie vody z príležitosti sviatku Zjavenia Pána bude v sobotu pri každej sv. omši.
Požehnanie domov: sobota (Troch kráľov) od 14:30 Vybuchanec a Lesné, nedeľa (Krst Krista Pána) od 14:30 Nacina Ves a Petrovce n/L.
Jasličky vyniesli 308,50 eur. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 118 eur, Petrovce: 105 eur, Lesné: 57,70 eur a Vybuchanec 27,80 eur. Za tieto milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
Mladomanželia Kevin a Andrea z Kanady darovali na kostol v Petrovciach n/L 50 eur. Za ich milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 1. 1. do 7. 1. 2018

Farské oznamy zo štvrtej adventnej nedele

V pondelok bude v Petrovciach n/L o 16:00 hod. Vianočný koncert, na ktorý ste srdečne pozvaní.
V nedeľu, na sviatok Svätej rodiny, pri každej sv. omši bude obnova manželských sľubov.
Kto si chce dať požehnať dom, nech to ohlási v sakristii kostola do budúcej nedele.
Vyšlo nové číslo Farského informátora.

Milostiplné vianočné sviatky, naplnené pokojom, láskou
a radosťou z narodenia Pána, vám z úprimného srdca želá
duchovný otec Emil

Prehľad bohoslužieb v týždni od 25. 12. do 31. 12. 2017