Archívy kategórie: Prehľad bohoslužieb

Farské oznamy z 30. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Martin Goroľ, bývajúci v Nacinej Vsi a Mária Gažiová, bývajúca v Nižnom Hrabovci. Ohlasujú sa 1. krát.
• Pobožnosti na cintoríne na Slávnosť Všetkých svätých budú takto:
14: 00 – Nacina Ves, 15: 00 – Petrovce n/L
• V nedeľu 3. novembra 2019 bude farská odpustová slávnosť v Nacinej Vsi. Slávnostná sv. omša začne o 10:30. Slávnostným celebrantom a kazateľom bude ThDr. PaedDr. Ľuboš Onderčin, PhD., farár vo Vinnom.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.
• Zbierka na misie vyniesla 427,50 eur. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 179 €, Petrovce n/L: 182 €, Lesné: 40 €, Vybuchanec 26,50 €. Za všetky milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 28. 10. do 3. 11. 2019

Farské oznamy z 29. nedele v Cezročnom období

• V piatok o 17:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi svätá omša pre birmovancov. Pol hodiny pred svätou omšou sa budú birmovanci modliť posvätný ruženec. Po svätej omši bude stretnutie na fare.
• V nedeľu v noci 27. októbra 2019 sa mení čas. O 3:00 hod. letného času posúvame hodiny na 2: 00 hod. stredoeurópskeho času.
• Dnes po svätých omšiach je celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 21. 10. do 27. 10. 2019

Farské oznamy z 28. nedele v Cezročnom období

• V piatok o 17:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša. Pol hodiny pred svätou omšou sa budú deti modliť posvätný ruženec. Po svätej omši bude stretnutie na fare.
• Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 14. 10. do 20. 10. 2019