Archívy kategórie: Prehľad bohoslužieb

Farské oznamy z 29. nedele v Cezročnom období

• Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky od 15. októbra 2020 až do odvolania zakázal všetky hromadné podujatia, vrátane bohoslužieb, v počte nad 6 osôb. Z tohto dôvodu na svätých omšiach môže byť prítomných najviac 6 ľudí, vrátane kňaza.
• Vzhľadom na tieto obmedzenia a zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu,  od 1. októbra 2020 až do odvolania, diecézny biskup udelil všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Pokračovať na Farské oznamy z 29. nedele v Cezročnom období

Farské oznamy z 28. nedele v Cezročnom období

• V piatok o 17: 00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša. Pred svätou omšou sa budú deti modliť posvätný ruženec.
• Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca vyniesla 231,70. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 101,70 Petrovce n/L: 100, Lesné: 30. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.

Prehľad bohoslužib v týždni od 12. 10. do 18. 10. 2020

Farské oznamy z 27. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Peter Baláž, syn rodičov: Emila a Márie r. Šandorovej, bývajúci v Nacinej Vsi a Ing. Erika Jožiová, dcéra rodičov: Jána a Jany r. Staruchovej, bývajúca vo Vybuchanci. Ohlasujú sa 3. krát.
    • Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
• Vo farskej obci v Nacinej Vsi  bude v stredu od 9:00 do 16:00 celodenná poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou.
• Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 5. 10 do 11. 10. 2020

Farské oznamy z 26. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Peter Baláž, syn rodičov: Emila a Márie r. Šandorovej, bývajúci v Nacinej Vsi a Ing. Erika Jožiová, dcéra rodičov: Jána a Jany r. Staruchovej, bývajúca vo Vybuchanci. Ohlasujú sa 2. krát.
• Sv. ruženec v mesiaci októbri sa bude modliť pol hodiny pred sv. omšou spolu s kňazom.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.
• Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 28. 9. do 4. 10. 2020

Farské oznamy z 25. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Mgr. Ján Šimon, bývajúci v Nacinej Vsi a Mgr. Ivana Šimovičová, bývajúca v Nitre – Klokočine. Ohlasujú sa 3. krát.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: Peter Baláž, syn rodičov: Emila a Márie r. Šandorovej, bývajúci v Nacinej Vsi a Ing. Erika Jožiová, dcéra rodičov: Jána a Jany r. Staruchovej, bývajúca vo Vybuchanci. Ohlasujú sa 1. krát.
Od pondelka do piatka (21. 9. – 25. 9.) som na duchovných cvičeniach. Počas mojej neprítomnosti ma budú zastupovať kňazi z farnosti Strážske.
• Zbierka na Boží hrob vyniesla 381,90 €. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 156 €, Petrovce n/L: 169,20 €, Lesné: 56,70 €. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 21. 9. do 27. 9. 2020