Archívy kategórie: Prehľad bohoslužieb

Farské oznamy z 5. nedele v Cezročnom období

• Sv. omše, pri ktorých sa bude udeľovať sviatosť pomazania chorých z príležitosti spomienky na Lurdskú Pannu Máriu a 28. svetového dňa chorých:
Utorok – 11. 2. 2020: 15:30 – Petrovce n/L, 17:00 – Vybuchanec
Streda – 12. 2. 2020: 15:30 – Nacina Ves, 17:00 – Lesné
• V piatok o 17:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša. Po svätej omši bude stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 10. 2. do 16. 2. 2020

Farské oznamy z 3. nedele v Cezročnom období

• V nedeľu, na sviatok Obetovania Pána, bude pri všetkých svätých omšiach obrad požehnania sviec. Prosíme, aby ste si na sviečky zabezpečili ochranný kryt.
• Zbierka na pastoráciu mládeže ACM/UPC vyniesla 238 eur. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 101 eur, Petrovce: 117 eur, Lesné: 20 eur. Za tieto milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Z krstu Samuela Richarda Kennedyho darovali na kostol 50 eur, Za milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 27. 1. do 2. 2. 2020

Farské oznamy z 2. nedele v cezročnom období

• Od 18. do 25. januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
• Arcibiskupský úrad v Košiciach potvrdil dátum udeľovania sviatosti birmovania v našej farnosti na 9. mája 2020 o 11:00 h.
• V piatok o 17:00 h. bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi svätá omša pre birmovancov. Po svätej omši bude stretnutie na fare.
• Na budúcu nedeľu sa po svätej omši v Petrovciach nad Laborcom uskutočnia voľby členov kostolnej rady.
• Dnes je zbierka na pastoráciu mládeže ACM/UPC. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Jozef Zajac zo 70. narodenín z Petroviec n/L daroval na kostol 50 eur, Bohuznámy daroval na opravu veže v Nacinej Vsi 300 eur. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 20. 1. do 26. 1. 2020

Farské oznamy z nedele Krstu Krista Pána

• Dnes končí Vianočné obdobie a zajtra začína Cezročné obdobie.
• Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
• V piatok o 17:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša. Po svätej omši bude stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare.
• Na budúcu nedeľu bude zbierka na pastoráciu mládeže ACM/UPC
• Mladomanželia Gronovičovci z Petroviec n/L darovali na kostol 50 eur. Za ich milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 13. 1. do 19. 1. 2020