Farské oznamy z 1. adventnej nedele

• V sakristii kostola si môžete zakúpiť vianočné oblátky. Cena jedného balíčka je 1 €.
• Od budúceho týždňa sa budú zapisovať do kalendára úmysly sv. omší na prvý polrok nového roka.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.
• Dnes je jesenná zbierka na charitu. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Bohuznáma rodina z Petroviec n/L darovala na okná 100 €, Bohuznáma rodina z Petroviec n/L darovala na okná 50 €. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 3. 12. do 9. 12. 2018