Farské oznamy z 11. nedele v Cezročnom období

Sviatosť manželstva chcú prijať: Mgr. Matúš Vojna, syn rodičov: Jána a Oľgy r. Čižmarovej, narodený v Michalovciach, bývajúci v Petrovciach n/L a Mgr. Marianna Obročníková, dcéra rodičov: Pavla a Marty Jarabovej, r. Dojčiarovej, narodená v Lučenci, bývajúca
v Poltári. Ohlasujú sa po 3. krát.Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Lesnom, ktorá začne o 11:00. Slávnostným celebrantom a kazateľom bude duchovný otec Juraj Rendeš, farár vo Vinnom.
Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vo Vybuchanci, ktorá začne o 11:00. Slávnostným celebrantom a kazateľom bude duchovný otec Martin Goč, farár v Žbinciach.
Dňa 5. júla 2017 (streda) organizujeme púť seniorov na Mariánsku horu do Levoče. Nahlásiť sa môžete v sakristii kostola do budúcej nedele. Poplatok za autobus je 10 eur.
Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 19. 6. do 25. 6. 2017