Farské oznamy z 11. nedele v Cezročnom období

• Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
v Lesnom, ktorá začne o 10:30.
• Na budúcu nedeľu bude gréckokatolícka odpustová slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vo Vybuchanci, ktorá začne o 10:30.
• V piatok o 18:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša pre prvoprijímajúce deti.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 15. 6. do 21. 6. 2020