Farské oznamy z 12. nedele v Cezročnom období

Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť v gréckokatolíckom kostole sv. Petra a Pavla v Suchom, ktorá začne o 10:30 h.Dňa 5. júla 2017 (streda) organizujeme púť seniorov na Mariánsku horu do Levoče. Nahlásiť sa môžete v sakristii kostola ešte dnes. Poplatok za autobus je 10 eur.
Farnosť Pavlovce n/Ú pozýva na Mariánsku púť do Poľska (do Lichne) v termíne od 12. 8. do 18. 8. 2017. Navštívia sa viaceré pútnické miesta. Cena: 120 eur. V cene je cestovné a 5x nocľah. Nahlásiť sa môžete v sakristii kostola alebo u pána Jána Gondu.
Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 26. 6. do 2. 7. 2017