Farské oznamy z 12. nedele v Cezročnom období

• Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Lesnom, ktorá začne o 10:30. Slávnostným celebrantom a kazateľom bude duchovný otec Ľuboš Laškoty.
• Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vo Vybuchanci, ktorá začne o 10:30. Slávnostným celebrantom a kazateľom bude duchovný otec Peter Sepeši, farár v Kamenici n/C.
• Dňa 9. júla 2019 (utorok) organizujeme výlet do Vysokých Tatier. Nahlásiť sa môžete v sakristii kostola do budúcej nedele. Poplatok za autobus je 12 €.
• V piatok o 19:00 hod. bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi svätá omša pre birmovancov. Po svätej omši bude stretnutie na fare.
• Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého otca. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 24. 6. do 30. 6. 2019