Farské oznamy z 13. nedele v Cezročnom období

● Dňa 9. júla 2019 (utorok) organizujeme výlet do Vysokých Tatier. Nahlásiť sa môžete v sakristii kostola ešte dnes. Poplatok za autobus je 12 €.
● Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť v gréckokatolíckom kostole sv. Cyrila a Metoda v Nacinej Vsi, ktorá začne o 10:30.
● Vyšlo nové číslo Farského informátora.
● Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca vyniesla 281 €. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 119,50 €, Petrovce n/L: 135 €, Lesné: 26,50 €. Za všetky milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
● Z krstu Emy Iľkovej v Suchom darovali na farský kostol 50 €. Za milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 1. 7. do 7. 7. 2019