Farské oznamy z 18. nedele v Cezročnom období

• Manželský zväzok chcú uzatvoriť: Bc. Lukáš Kula, syn rodičov: Bohuslava a Nadeždy r. Penkalovej, narodený v Žiline, bývajúci v Podturni pri Váhu a Mgr. Mária Rovňáková, dcéra rodičov: Milana a Márie r. Gejgušovej, narodená v Michalovciach, bývajúca v Petrovciach n/L. Ohlasujú sa 2. krát.
Odchod autobusu na výlet do Vysokých Tatier vo štvrtok
8. augusta 2019 je o 6:30 z Petroviec n/L, 6:35 z Nacinej Vsi
a o 6:40 z Lesného. Predpokladaný návrat domov je okolo 20:00.
• Z jubilejných narodenín Jána a Márie z Petroviec n/L darovali na kostol 50 €. Za milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 5. 8. do 11. 8. 2019