Farské oznamy z 19. nedele v Cezročnom období

• Manželský zväzok chcú uzatvoriť: Bc. Lukáš Kula, syn rodičov: Bohuslava a Nadeždy r. Penkalovej, narodený v Žiline, bývajúci v Podturni pri Váhu a Mgr. Mária Rovňáková, dcéra rodičov: Milana a Moniky r. Gejgušovej, narodená v Michalovciach, bývajúca v Petrovciach n/L. Ohlasujú sa 3. krát.
• Pri príležitosti 765. výročia prvej písomnej zmienky o obci Nacina Ves v sobotu 17. augusta 2019 o 10:00 bude slávnostná liturgia v gréckokatolíckom chráme.
• Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie bude pri každej sv. omši požehnanie bylín a kvetov.
• Na budúcu nedeľu sa uskutoční 17. ročník celoslovenskej púte mužov v Gaboltove.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 12. 8. do 18. 8. 2019