Farské oznamy z 2. adventnej nedele

• V piatok o 17:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša. Po svätej omši bude stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare.
• V pondelok 17. 12. 2018 budem spovedať v domácnostiach starých a chorých ľudí. Preto prosím, aby ste ich v priebehu týždňa nahlásili v sakristii kostola.• Zimné kántrové dni budú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsah zimných kántrových dní: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
• Jesenná zbierka na charitu vyniesla 365 €. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 155 €, Petrovce n/L: 167 €, Lesné: 24,50 €, Vybuchanec 18,50 €. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Bohuznáma rodina z Petroviec n/L darovala na okná 50 €, Bohuznámi manželia z Petroviec n/L darovali na okná 50 €, Bohuznáma z Nacinej Vsi darovala na kostol 100 €. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 10. 12. do 16. 12. 2018