Farské oznamy z 2. adventnej nedele

• V piatok o 17:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi svätá omša pre birmovancov. Po svätej omši bude stretnutie birmovancov na fare.
• V pondelok 16. 12. 2019 budem spovedať v domácnostiach starých a chorých ľudí. Preto prosím, aby ste ich v priebehu týždňa nahlásili v sakristii kostola.
• Zimné kántrové dni budú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsah zimných kántrových dní: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
• Jesenná zbierka na charitu vyniesla 277,20 €. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 104 €, Petrovce n/L: 145 €, Lesné: 19,70 €, Vybuchanec 8,50 €. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Irena Krajňaková darovala na farské potreby 50 €. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 9. 12. do 15. 12. 2019