Farské oznamy z 22. nedele v Cezročnom období

• V sobotu 7. septembra 2019 o 10:00 bude v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach slávnostná sv. omša pri príležitosti 400. výročia smrti sv. Košických mučeníkov. Pred sv. omšou sa o 9:00 začne pobožnosť Fatimskej soboty s pomocným biskupom Mons. Marekom Forgáčom.
• Odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie v Michalovciach bude na budúcu nedeľu
8. septembra 2019. Slávnostnú sv. omšu so začiatkom o 10:30 bude celebrovať Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup.
• V tomto týždni začína nový školský rok, preto pozývame žiakov, študentov, pedagógov a zamestnancov školy k sláveniu votívnej svätej omše k Duchu Svätému na začiatku školského roka.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.
• Na budúcu nedeľu bude zbierka na rádio Lumen.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 2. 9. do 8. 9. 2019