Farské oznamy z 23. nedele v Cezročnom období

● V piatok po sv. omši v Nacinej Vsi, ktorá začne o 18:00 bude na fare zápis detí na prípravu na Prvé sväté prijímanie.
● Vyšlo nové číslo Farského informátora.● Dnes je zbierka na rádio Lumen. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
● Pútnici z blahorečenia Anky Kolesárovej darovali na farské potreby 120 eur. Za tento milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 10. 9. do 16. 9. 2018