Farské oznamy z 24. nedele v Cezročnom období

• V piatok o 18:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša. Po svätej omši bude stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare.
• Jesenné kántrové dni budú 19. septembra (streda), 21. septembra (piatok), a 22. septembra (sobota). Záväzný je iba jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní: Poďakovanie za úrodu.• Zbierka na rádio Lumen vyniesla 315,50 €. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 122,30 €, Petrovce n/L: 136 €, Lesné: 37,20 €, Vybuchanec 20 €. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Bohuznáma z Petroviec n/L z 50. narodenín darovala na okná 100 €, z 30. narodenín Adely z Petroviec n/L venovali na kostol 50 €, z krstu Miška Czerovského z Petroviec n/L darovali na kostol 50 €. Za tieto milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 17. 9. do 23. 9. 2018