Farské oznamy z 25. nedele v Cezročnom období

• Pozývame vás na ďakovnú slávnosť vo Vysokej nad Uhom spojenú s uložením relikviára Blahoslavenej Anny Kolesárovej, ktorú bude celebrovať Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita. Slávnosť bude v nedeľu 30. septembra 2018 o 10:00.• V sobotu 6. októbra 2018 organizujeme púť na celodiecéznu odpustovú slávnosť Ružencovej Panny Márie do Obišoviec. Program začne o 15:00. Predpokladaný odchod o 13:00, predpokladaný návrat o 22:00. Nahlásiť sa môžete v sakristii kostola do budúcej nedele. Poplatok za autobus je 8 €.

 

Prehľad bohoslužieb v týždni od 24. 9. do 30. 9. 2018