Farské oznamy z 26. nedele v Cezročnom období

• Sv. ruženec v mesiaci októbri sa bude modliť pol hodiny pred sv. omšou spolu s kňazom.
• Na budúcu nedeľu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou vo farskej obci v Nacinej Vsi a to od 10:15 do 18:00.• Plánovaná púť do Obišoviec sa pre malý záujem neuskutoční.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.
• Pani Šlepáková z Nacinej Vsi darovala na farské potreby 20 €. Za jej milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad boholsužieb v týždni od 1. 10. do 7. 10. 2018