Farské oznamy z 27. nedele v Cezročnom období

• Sv. ruženec v mesiaci októbri sa modlíme pol hodiny pred sv. omšou spolu s kňazom.
• Bohuznáma z Petroviec n/L darovala na okná 50 €, z osláv manželov Dankaninových a Samuela z Petroviec n/L darovali na kostol 100 €, rodina Krajňákova z Petroviec n/L darovala na farské potreby 50 €. Za tieto milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 8. 10. do 14. 10. 2018