Farské oznamy z 28. nedele v Cezročnom období

• V piatok o 17:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša. Pol hodiny pred svätou omšou sa budú deti modliť posvätný ruženec. Po svätej omši bude stretnutie na fare.
• Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 14. 10. do 20. 10. 2019