Farské oznamy z 3. adventnej nedele

• Predvianočné vysluhovanie sviatosti zmierenia:
Pondelok – 17. 12. – chorí a starí ľudia od 9:00
Utorok – 18. 12. – Vybuchanec: 17:00 – 18:00
Streda – 19. 12. – Lesné: 17:00 – 18:00
Štvrtok – 20. 12. – Petrovce n/L: 17:00 – 18:00
Piatok – 21. 12. – Nacina Ves: 17:00 – 18:00
• Bohuznáma rodina z Petroviec n/L darovala na okná 100 €, Bohuznáma rodina z Petroviec n/L darovala na kostol 50 €. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 17. 12. do 23. 12. 2018