Farské oznamy z 30. nedele v Cezročnom období

• Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra do 1. novembra 2020 je pozastavené verejné slávenie bohoslužieb. V tomto čase sa slávia bohoslužby neverejne, teda bez účasti veriacich. Výnimku z obmedzenia má naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.
• Vzhľadom na dané obmedzenia, naplánované vysluhovanie sviatosti zmierenia v tomto týždni nebude. V súrnom prípade si môžete vyslúženie sviatosti zmierenia dohodnúť telefonicky.
Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november.
• V záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s odborníkmi lekárskej vedy pre túto oblasť, slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní a tak pomôcť spoločnému dobru.
• Farský kostol bude otvorený pre súkromnú modlitbu každú  nedeľu od 14:00 do 16:00.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 26. 10. do 1. 11. 2020