Farské oznamy z 32. nedele v Cezročnom období

• Opäť je možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, ktorí sa vedia preukázať:
a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu,
b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19.
Verejné bohoslužby budú však stále ako hromadné podujatia limitované počtom 6 účastníkov.
• Úplné odpustky pre zomrelých veriacich je možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať počas ľubovoľných ôsmych dní v mesiaci november. Na ich získanie je treba splniť podmienky: vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, nábožná návšteva cintorína a modlitba za zosnulých (aspoň v duchu). Ostatné podmienky ako svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca treba vykonať akonáhle to bude možné.
• Hodinu pred každou svätou omšou kostol bude otvorený k súkromnej modlitbe a bude možnosť prijať sviatosť zmierenia.
• Farský kostol je otvorený pre súkromnú modlitbu aj každú nedeľu od 14:00 do 16:00.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 9. 11. do 15. 11. 2020