Farské oznamy z 33. nedele v Cezročnom období

• Od pondelka 16. novembra je opäť možné sláviť verejné bohoslužby. V kostole je možné naplniť polovicu = 50 % miest na sedenie. Obnovuje sa tzv. šachovnicové sedenie. Nikto nesmie stáť na svätej omši. Ani vonku pred kostolom sa nemajú veriaci zhromažďovať.
• Naďalej platí dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách aj všetky hygienické opatrenia (rúška, dezinfekcia rúk, prijímanie na ruku).
• Na budúcu nedeľu na záver sv. omše, bude vyložená Oltárna sviatosť, pred ktorou sa vykoná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
• Manželia Mária a Anton Zolotovci z Petroviec n/L z 80. narodenín darovali na kostol 50 eur, z pohrebu Margity Čonecovej v Petrovciach n/L darovali na kostol 50 eur a Cyril Dankanin z Petroviec n/L z 80. narodenín daroval na kostol 50 eur. Z pohrebu Michala Stuľáka v Nacinej Vsi darovali na kostol 100 eur. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 16. 11. do 22. 11. 2020