Farské oznamy z 33. nedele v Cezročnom období

• Dnes je 30. výročie pádu komunizmu a návratu slobody. Toto výročie si po celom Slovensku pripomenieme aj vyzváňaním kostolných zvonov o 17:00.
• V piatok o 17:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi svätá omša pre birmovancov. Po svätej omši bude stretnutie na fare.
• Dnes je dobročinná zbierka sv. Alžbety. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 18. 11. do 24. 11. 2019