Farské oznamy z 34. nedele v Cezročnom období

• Dnes, na záver sv. omše, bude vyložená Oltárna sviatosť, pred ktorou sa vykoná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Máme možnosť získať úplne odpustky.
• Dnes o 21.45 hod. bude STV2 vysielať dokument Narodení pre nebo o troch sv. košických mučeníkoch. Dokument divákom priblíži Troch svätých košických mučeníkov ako ľudí svojej doby, ale aj samotné dôvody prečo sú považovaní za svätých. Dokument nie je len strohým historickým exkurzom do života týchto osobností, ale odhaľuje najmä kľúčové udalosti ich života a kultu – teda úcty k nim po smrti.
• Srdečne vás pozývame osláviť sviatok patróna našej arcidiecézy sv. Ondreja do košickej katedrály sv. Alžbety v sobotu, 30. novembra 2019 o 10:00.
• V sobotu končí starý cirkevný rok a Prvou adventnou nedeľou začína nový cirkevný rok.
• Požehnanie adventných vencov bude pri každej nedeľnej sv. omši.
• Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu.
• Dobročinná zbierka sv. Alžbety vyniesla 293,20 eur. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 108,90 eur, Petrovce n/L: 135 eur, Lesné: 31,80 eur, Vybuchanec 17,50 eur. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 25. 11. do 1. 12. 2019