Farské oznamy z 5. pôstnej nedele

• Naďalej pokračuje neverejné slávenie bohoslužieb teda bez účasti veriacich.
Hromadné vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Veľkou nocou ani pred Prvým piatkom v mesiaci nebude. Vysluhovanie sviatosti zmierenia sa obmedzuje na nevyhnutné prípady. Ak niekto cíti potrebu vyspovedať sa, nech si stretnutie s kňazom dohodne cez telefón alebo e-mailom.
• Pokračujme v individuálnej modlitbe krížovej cesty i v každodennej modlitbe posvätného ruženca o 20:00 za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál.
• Priame prenosy svätých omší môžeme sledovať v televízii LUX a počúvať v rádiu LUMEN.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 30. 3. do 5. 4. 2020