Farské oznamy z 5. Veľkonočnej nedele

• Od 6. mája 2020 je znovu dovolené sláviť verejné bohoslužby (za účasti veriacich).
• Vstup do kostola je dovolený len v rúšku. Pred vstupom do kostola je potrebné dezinfikovať si ruky alebo mať ochranné rukavice. Rozostupy medzi ľuďmi v kostole musia byť aspoň 2 metre. Kostoly v našej farnosti  sa otvoria pol hodiny pred svätou omšou.
• Účasť veriacich na bohoslužbách je dobrovoľná aj čo sa týka nedelí a sviatkov.
• Naďalej zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.
• Zároveň bude pokračovať vysielanie bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií.
  • Sviatosť birmovania sa v našej farnosti bude udeľovať v piatok 5. júna 2020 o 19:00.
• V piatok o 18:00 hod. bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi svätá omša pre birmovancov. Po svätej omši bude nácvik.
• Od pondelka do piatka hodinu pred každou svätou omšou bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.
• Mariánska májová pobožnosť v našej farnosti je pred začiatkom každej svätej omše.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 11. 5. do 17. 5. 2020