Farské oznamy z Kvetnej nedele – nedele utrpenia Pána

• Obrady Veľkého týždňa a Veľká noc sa tento rok slávia bez fyzickej účasti veriacich.
• Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
• Počas piatka, soboty a nedele bude farský kostol na niekoľko hodín otvorený k súkromnej a tichej modlitbe a to takto: Piatok: od 17:00 do 19: 00, Sobota: od 13:00 do 16:00, Nedeľa: od 13:00 do 16:00. Vstup do kostola povolený len s rúškom a v rukaviciach, naraz maximálne desať ľudí vzdialených od seba aspoň 2 metre.
• Obrady Veľkého týždňa v katedrále v Košiciach bez účasti ľudu môžu veriaci sledovať na www.telke.sk. Zelený štvrtok 18:00; Veľký piatok 15:00 a Biela sobota 19:30.
• Požehnanie veľkonočných jedál v tomto roku (aj vzhľadom na hygienické opatrenia) sa nekoná tradičným spôsobom za účasti kňaza. Vykoná ho otec alebo matka pri rodinnej modlitbe pred spoločným stolovaním. Modlitba požehnania veľkonočného jedla sa nachádza v novom čísle Farského informátora a na našej webovej stránke.
• V tomto období sú veriaci dišpenzovaní od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. Odporúča sa, aby sa pripojili prostredníctvom médií k vysielanej sv. omši a nezabúdali na prax duchovného svätého prijímania.
• Z rozhodnutia Arcibiskupského úradu v Košiciach 1. sv. prijímanie a birmovanie, ktoré mali byť  v máji, nebudú. Sú posunuté na zatiaľ neznáme termíny.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 6. 4 do 12. 4. 2020