Farské oznamy z Nedele Krista Kráľa

● V sobotu 1. decembra sa o 10:00 stretneme v košickej katedrále pri oslave nášho diecézneho patróna sv. Ondreja. Keďže bude prvá sobota v mesiaci, pred svätou omšou sa otec biskup Marek spolu s veriacimi pomodlí pobožnosť fatimskej soboty so začiatkom o 9:00.
● Dnes je možnosť získania úplných odpustkov.
● V sobotu končí starý cirkevný rok a Prvou adventnou nedeľou začína nový cirkevný rok.
● Požehnanie adventných vencov bude pri každej nedeľnej sv. omši.● Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu.
● Dobročinná zbierka sv. Alžbety vyniesla 336,20 €. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 123,20 €, Petrovce n/L: 153 €, Lesné: 60 €. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
● Pán Jaroslav z Petroviec n/L zo 60. narodenín daroval na kostol 50 €, Bohuznáma rodina z Petroviec n/L darovala na okná 50 €, Bohuznáma rodina z Petroviec n/L darovala na okná 50 €. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 26. 11. do 2. 12. 2018