Farské oznamy z Nedele Krista Kráľa

• Opäť je možné sláviť verejné bohoslužby. V kostole je možné naplniť polovicu (50 percent) miest na sedenie. Obnovuje sa tzv. šachovnicové sedenie. Nikto nesmie na svätej omši stáť. Ani vonku pred kostolom sa nemajú veriaci zhromažďovať.
• Naďalej platí dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách aj všetky hygienické opatrenia (rúška, dezinfekcia rúk, prijímanie na ruku).
• Dnes, na záver  sv. omše, bude vyložená Oltárna sviatosť, pred ktorou sa vykoná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Máme možnosť získať úplne odpustky.
• V piatok o 16:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša.
• V sobotu končí starý cirkevný rok a Prvou adventnou nedeľou začína nový cirkevný rok.
• Požehnanie adventných vencov bude pri každej nedeľnej sv. omši.
• Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu.
• Mladomanželia Hrabekovci darovali zo svadby na farský kostol 50 eur. Za ich milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 23. 11. do 29. 11. 2020