Farské oznamy z Nedele najsvätejšej trojice

• Vo štvrtok na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi po sv. omši v Nacinej Vsi bude procesia so Sviatosťou oltárnou.
• Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
• Farnosť Pavlovce n/Ú pozýva na mariánsku púť do „Poľskej Fatimy“. Súčasťou púte bude návšteva ružencovej záhrady v Ludžmierzi. Púť sa uskutoční v termíne 13. – 14. júna 2019. Cena púte je 55 €. V cene je zahrnuté: cestovné, nocľah, raňajky a 2x obed. Záujemci hláste sa u p. Jána Gondu, tel.: 0904 833 221 do 20 júna.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 17. 6. do 23. 6. 2019