Farské oznamy z nedele Všetkých svätých

• Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november.
• Biskupi Slovenska vyhlásili prísny pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne Modlitbu za Slovensko.
Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok.
• Farský kostol bude otvorený pre súkromnú modlitbu
každú nedeľu od 14:00 do 16:00.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 2. 11. do 8. 11. 2020