Farské oznamy z nedele Zoslania Ducha Svätého

• Dnes končí Veľkonočné obdobie a zajtra začína Cezročné obdobie.
Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.
• V pondelok 10. júna 2019 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi od 9:00 do 18:00 celodenná poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou.
• Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť Najsvätejšej Trojice v Petrovciach n/L, ktorá začne o 10:30. Slávnostným celebrantom a kazateľom bude Mgr. Peter Juhás, farár v Zbudskom Dlhom.
• Zbierka na katolícke masmédia vyniesla 276,30 €. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 101,60 €, Petrovce n/L: € eur, Lesné: 27,30 € a Vybuchanec 14,40 €. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
• Novomanželia Semanovci z Nacinej Vsi darovali na kostol 50 €, Bohuznáma rodina z Nacinej Vsi darovala na kostol 50 €. Za tieto milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 10. 6. do 16. 6. 2019