Farské oznamy zo 14. nedele v Cezročnom období

Milé sestry a bratia, pozývame Vás, aby ste sa pridali k iniciatíve Fóra kresťanských inštitúcií „V nedeľu nenakupujem“. Nestačí žiadať od politikov zatvorenie obchodov v nedeľu. Záleží na každom z nás, či otcovia a mamy budú v nedeľu so svojimi rodinami alebo budú obeťou našej ľahostajnosti. My sme tí, ktorí majú kultúru nedele vo svojich rukách. Ak nám nejaká drobnosť chýba, radšej ako zájsť v nedeľu do obchodu, požičajme si to od suseda a budujme vzťahy. Ak my podržíme nedeľu, nedeľa podrží nás!

Mons. Bernard Bober
arcibiskup – metropolita

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Ing. Miroslav Špák, syn rodičov: Miroslava a Márie r. Savaryovej, bývajúci v Petrovciach n/L a Anna Šepeľová, dcéra rodičov: Mariána a Anny r. Papinčákovej, bývajúca v Ľubiši. Ohlasujú sa 1. krát.
• V piatok o 18:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša. Po svätej omši bude nácvik na Prvé sväté prijímanie.
• Na budúcu nedeľu bude v Nacinej Vsi Prvé sväté prijímanie. V sobotu o 10:30 bude pre prvoprijímajúce deti a ich rodiny vyslúžená sviatosť zmierenia.
• Na kostol v Petrovciach n/L darovali z pohrebu Márie Paľovej 100 eur, pani Božena Vajdová zo 60. narodenín 50 eur. Za milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 6. 7. do 12. 7. 2020