Farské oznamy zo 4. adventnej nedele

    • V nedeľu, na sviatok Svätej rodiny, pri každej sv. omši bude obnova manželských sľubov.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.
• Bohuznáma rodina zo Suchého darovala na farský kostol 50 €. Za milodar vyslovujeme pán Boh zaplať.
• Zbierka na Rádio Lumen vyniesla 375,20 €. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 155 €, Petrovce n/L: 152,70 €, Lesné: 40 €, Vybuchanec 27,50 €. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 21. 12. do 27. 12. 2020

Požehnané vianočné sviatky vám želá
duchovný otec Emil