Farské oznamy zo 4. pôstnej nedele

• Konferencia biskupov Slovenska  rozhodla o predĺžení neverejného slávenia bohoslužieb (bez účasti veriacich) do 31. marca 2020. Je to zatiaľ predbežný termín.
• Diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú svojich veriacich v uvedenom období – od 10. marca 2020 do 31. marca 2020 – od účasti na nedeľnej svätej omši.
• Pobožnosť krížovej cesty si vykonávajme individuálne. Ak je to možné aj každý deň.
• Naďalej sa večer o 20: 00  doma modlime posvätný ruženec za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál. Pridajme k nemu aj  modlitbu k Panne Márii Obišovskej.
• Priame prenosy svätých omší môžeme sledovať v televízii LUX a počúvať v rádiu LUMEN.
• V noci 29. marca 2020 sa mení čas. O 2:00 stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 3:00 letného času.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 23. 3. do 29. 3. 2020