Farské oznamy zo 6. nedele v Cezročnom období

• Popolcovou stredou začína Pôstne obdobie. Na Popolcovú stredu pri sv. omši bude požehnanie popola. V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.
• Pobožnosť krížovej cesty si vykonávajme individuálne. Ak je to možné aj každý deň.
• Naďalej sú na území Slovenska pozastavené  verejné bohoslužby.
• Všetky sväté omše sú neverejné, bez účasti veriacich.
• Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza a podmienené dodržaním hygienických opatrení.
• V nebezpečenstve smrti je možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.
• Priame prenosy svätých omší môžeme sledovať v televízii LUX a počúvať v rádiu LUMEN.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 15. 2. do 21. 2. 2021