Farské oznamy zo 7. Veľkonočnej nedele

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Ing. Lukáš Huňár, syn rodičov: Ing. Vladimíra a Ing. Aleny r. Novákovej, narodený v Michalovciach, bývajúci v Michalovciach a JUDr. Emília Vojnová, dcéra rodičov: Jozefa a Emílie r. Kardošovej, narodená v Michalovciach, bývajúca v Petrovciach n/L. Ohlasujú sa 1. krát.
• V piatok o 18:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi svätá omša pre birmovancov. Po svätej omši bude nácvik.
• Letné kántrové dni budú 27. 5. (streda), 28. 5. (piatok) a 30. 5. 2020 (sobota). Záväzný je jeden deň. Obsah letných kántrových dní: Prosby za jednotu kresťanov alebo Za duchovné povolania.
• Dnes je zbierka na katolícke masmédia. Za vaše milodary vyslovujeme pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 25. 5. do 31. 5. 2020