jar-21-titulka

Jarná zbierka na charitu

Chudobným, núdznym a trpiacim sa snaží každý deň pomáhať Arcidiecézna charita Košice prostredníctvom svojich služieb a zariadení v celej Košickej arcidiecéze. Pomoc tisíckam ľudí môže realizovať aj vďaka štedrosti veriacich v pravidelnej jarnej zbierke na charitu v chrámoch.

Pomôžte podporou rozvíjať charitné dielo.
Finančne vkladom na účet IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002.

Všetky informácie o zbierke a ďalších možnostiach podpory nájdete na stránke Arcidiecézna charita Košice.