Modlitba posvätného ruženca o 20:00

 Za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy,
za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc
pre lekárov i zdravotnícky personál.

Vyzývame všetkých našich veriacich, aby sa počas celého obdobia týchto prísnych opatrení zjednotili v modlitbe posvätného ruženca každý večer o 20.00 h, najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch. Ruženec sa modlime v spoločnom úmysle za čo
najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál.
Ak je to možné, hlavne na dedinách, pripomeňte si tento úmysel modlitby krátkym zvonením zvona, večer o ôsmej hodine.