Neverejné sväté omše v našej farnosti v tomto týždni

Farský kostol Nacina Ves

Streda – 12:00 – úmysel svätej omše – zosnulá Margita Maskaľová – +. výročie
Štvrtok – 12:00 – úmysel svätej omše – zosnulý Ľudovít Tokár – pohrebná
Piatok  – 12:00 – úmysel svätej omše – zosnulí Ľudmila, Michal, Mária
Sobota – 12:00 – úmysel svätej omše – za zdravie a B. požehnanie Tomáša
Nedeľa – 9:00 – úmysel svätej omše – za veriacich

Pri týchto svätých omšiach myslím na vás všetkých a prajem si, aby toto dočasné opatrenie po dvoch týždňoch skončilo a mohli sme znovu sláviť sväté omše ako jedna rodina.

Duchovný otec Emil